Ercan Çiftçi

Ercan Çiftçi

Tüm Yazıları

İslâm; çağlar üstü nizâm. Ona bağlı ortaya çıkmış bütün nizamlar, onun yürüyen hâli olduğu ve yaşatıcı muhatabı olduğu müddetçe değerli. Bu minvâl üzere: Niçin; Matudîri ve Eşarî… Nasıl; Şafiî, Hanbelî, Malikî, Hanefî… Ve bu şubeler hepsi tek çatı altında; Kur’an Ehli, Sünnet ve’l Cemaat… Özetle dört delil; Kur’an, Sünnet, İcma ve Kıyas.

  • 1