Furkan Dergisi

Nefs’lerimiz hîle ve desîselerde kendi’lerimize karşı şeytana mahal vermeyecek derecede uydurucu ve inandırıcıdır. Meselâ İslâm âlimlerinin akla verdiği mânâ ve aklın çeşitlerine yaptığı sınıflandırmayı öğrenmeyen, sâdece Batıcı sistemin ezberleri ile Müslümanlık satmaya kalkan zavallılara nefsleri şöyle bir tesellî verir: “Biz de akılcıyız! Mâturîdîlik akılcıdır. Osmanlı Eşarî oldu Yavuz Sultan Selim zamanında, ondan çöktü. Tüm bu zırvalar Batı’ya karşı aşağılık psikolocyası içindeki tiplerin ahmakça; aşağılık psikolocyasının devamlılığını isteyen Batılı ajanların sinsice yaydıkları tekerlemelerdir.

Hâinâne emellerini on yıllardır ders kitablarında işletmekteler. Son zamanlarda ise Mâturîdîlik, gazete ve dergi köşelerinde de gündeme getirildi. Hemen hepsi için bu, ıstırâbı duyulan bir mesele değil, sadece geçim mevzuu; günü kurtarma ameliyesi…

Furkan Dergisi 61. sayısında gerek Mâturîdîliği, gerekse de ona yaklaşan niyetleri ele alıyor. Batıcı ajanların Mâturîdîliğe yönelik suikasdlerini, bunlarla neyi gâye edindiklerini, Vehhabîliğin ırkî ve siyâsî kökenini anlatan makâlelerin yanında, Mâturîdiyye îtikâdının temel maddelerini, bu maddelerin aklı nasıl değerlendirdiğini kısaca özetleyen iktibaslar içeriyor. Dosya, Manastırlı İsmail Hakkı Efendi ve Beyâzîzâde Ahmed Efendi’nin hayat hikâyeleri ve eserlerini sunan makâlelerle son buluyor.

Giriş yazısı, “Aynı Fiilde Ayrı Mânâ” başlığı ile Saadeddin Ustaosmanoğlu’na âit. İlmin tekerleme gibi ezberi yerine ruhlarda mayasını tutturmanın, mârifet tahsilinin yoluna dâir ölçüler ve misâller veriliyor. Hâce Muhammed Parsâ kuddise sırruh Hazretleri’nin ince ve derin hikmetlerinin şerh edildiği, ufuk açıcı bir “anlayış’ı yenileme”ye dâvet yazısı…

Afrin’de Nal Sesleri” ile Orhan Akdemir, Afrin topraklarına sesleniyor ve Ricâl Tâifesi’nin mânâ âleminden sarkarak kendi üzerinde gerçekleştirdiği ve nihâyeti Kudüs’e ve Mekke’ye yürümekle son bulacak muazzam yürüyüşün sırlarından bahsediyor: “Bir sabah imparatorluğumuzun vatandaşları olarak uyanacaksınız. Az daha sabır!

Bir önceki “Asyacılık” dosyamızın devamı mâhiyetinde Abdurrahman Hacımelek’in kaleme aldığı “Afrika’nın Asyacı Kahramanı: Osman bin Fûdî”... Bir Kâdirî şeyhi, bir mütefekkir, bir halîfe, devlet reisi…

Mısırlı yazar Hâlid Sâlih Mustafa’nın Arabça’ya “Halku’l İnsan” ismiyle Prof. Dr. Muhammed Harb Hoca tarafından çevrilen “Bir Adam Yaratmak” piyesi üzerine yazdığı “Tiyatro Mihrab Olduğunda” makâlesi… Arabça yazılan ve Üstâd’ın verdiği şevkin bir netîcesi kaleme alınan bu makâle Furkan Dergisi’ne Harb Hocamız’ın tercümesi ile nasîb oldu. Ümmetin fikre ihtiyâcının bir ifâdesi olan kıymetli bir yazı.

Furkan Dergisi 61. nüshasında okuyucularına, Üstad Necip Fazıl Kısakürek ve Şehid Hızır Ali Muratoğlu Hocaefendi'nin posterlerini hediye ediyor.

Furkan'ın 61. nüshasında yer alan yazılar:

Not Defteri -Aynı Fiilde Ayrı Mânâ- Saadeddin Ustaosmanoğlu

Afrin'de Nal SesleriOrhan Akdemir

Mâturîdîlik Nedir, Ne DeğildirMelikşah Sezen

Ebû Mansur Muhammed el-Mâturîdî ve Kitabü't-TevhidMelikşah Sezen

Mâturîdîlik İstismarının Siyasi GayesiHarun Çetin

Sevâdü'l AzamHakîm es-Semerkandî

Beyâzîzâde Ahmed EfendiHarun Çetin

Manastırlı İsmail Hakkı Efendi'nin Hayatı ve EserleriRuçhan Barış Şahin

Bir Akide Savaşı: Osmanlı Zaviyesinden VehhabilikOsman Zahid

Kök'e YolculukYakup Köse

Afrika'nın Asyacı Kahramanı: Osman bin FûdîAbdurrahman Hacımelek

Tiyatro Mihrab Olduğunda(Mısırlı yazarHalid Salih'in kaleminden Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Eseri "Bir Adam Yaratmak")Tercüme:Prof. Dr. Muhammed Harb

Sohbetler:

Zalimler, Ahirete HazırlanmayanlardırMahmud Ustaosmanoğlu Kuddise Sırrıhu

Kibrit-i Ahmer OlmalıŞehid Hızır Ali Muratoğlu Hocaefendi

Kitab Yazmak: Kelimenin Namusunu Muhafaza EtmekŞehidAli Bayram Öztürk Hocaefendi

Furkan Dergisi'nin internet üzerinden temin etmek için:https://koklerkitap.com/urun-furkan-dergisi-61-sayi.html

İçtimâi ve tasavvufî dergi Furkan 60. nüshasında Asyacılık mevzusunu kapağa taşımış. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in, "İslâm inkılâbının günlük politika üstünde, iç oluşu dışarıya doğru örnekleştirici, bütünleştirici ve kadrolaştırıcı büyük siyasî, millî, ruhî dâvası" diye işaretlediği Asyacılık mevzusunu işleyen Furkan Dergisi dosyayla alâkalı şu makaleler yer alıyor: Büyük Doğu-İbda ve Asyacılık Davası - Abdülkâdir Bâz İslâm Dünyasında Asyacılık Anlayışları - Abdurrahman Hacımelek Kemalist Doğuculuk - Mustafa Saka Dergide yer alan diğer makaleler şunlar: Şübhe-Tefekkür-Zafer ve Bir Hadîsin İdrak Edilmesi - Saadeddin Ustaosmanoğlu Dergimi Verin - Yakup Köse Tasavvuf Penceresinden Sinema ve Rüya - Ercan Çifci Ehl-i Hadîsin Selef Tabakasına Dair - Melikşah Sezen Doğu'nun Kayıp Kitabları - Zeynep Nurseli Güleç Kitablık Oluşturmak İçin - Ali Haydar Konur Üstad'ın Yeni Eseri: Tiyatro ve Tesiri - Ömer Faruk Akman SOHBETLER İnsan Abdulkafa Olmamlıdır - Mahmud Ustaosmanoğlu (Kuddise Sırruhu) Mürşid Gerek - Şehid Hızır Ali Muratoğlu Hocaefendi Parça İlimler ve İlmi Bütünlemek - Şehid Bayram Ali Öztürk Hocaefendi Furkan Dergisi okuyucularına 60. nüshasında, perde arkasına geçişlerinin sene-i devriyesinde Esseyyid Abdülhakîm Arvasî Hazretleri'nin ve çıkışının 42. senesinde Gölge Dergisi posteri hediye ediyor. Furkan Dergisi'nihttp://koklerkitap.com/urun-furkan-dergisi-60-sayi.htmladresinden temin edebilirsiniz.

Üzerinde hâdiselerin yüzdüğü zaman, Anadolu’yu belirginleştirmeye, parlatmaya, zirveleştirmeye başladı. İyi, güzel, doğrunun peşindeki insanlar, bunların ifâdelendirilmesi ve yaşanmasında Anadolu’yu ve Anadolu’nun anlayışını kurtuluş reçetesi olarak görüyorlar. Hele son zamanların gündemden düşmeyen meselesi olarak Siyonist-İngiliz mamûlü Vehhabiliğin yine bizzat Batı’nın başına heyûlâ kesilmesi ve bunun efendileri nezdinde ne yapacaklarını bilemez hâle getirdiği küfür ehramı sözde Müslüman rejimciklerin zavallı hâli… Allah -celle celâluhû- kâfirin, münâfığın, ahmağın eliyle İslâm’ı ne güzel yüceltiyor. Kâfirlerin kalbleri nasıl korku dolu… Asıl ve dâimî ve çâresiz kaldıkları korkuları ise Anadolu!

“İslâm’ın can evi” şeklinde vasıflandırıyor Büyük Doğu Mîmârı Üstad Necib Fazıl –rahmetullâhi aleyh-, Yavuz Sultan Selim Han –aleyhi’r-rahmeti-vel-ğufran sonrası Anadolu’yu… Maddede ve mânâda kemâlini, selîm akıl ve kalbini o vakitler buluyor Anadolu… Fakat kader; aynı zaman diliminde Bizans ve Fars tesiri yani Yahudi, Garb ve Şiî suikasdleri de iyice çoğalmış ve ferdler ile cemiyet arası güreşler başlamıştır.

Anadolu bütün saffet ve asliyeti ile İslâm’ı yaşadıkça madde ve mânâ ihtişâmı belirtmiş, zaferlere koşmuşken, bu iki tesire kapıldıkça mağlûbiyet ve zillete uğramaktan kurtulamamıştır. Büyük Doğu-İBDA’nın tarih muhâsebesinin, ahlâk görüşünün, estetik idrâkinin, ruhçuluğunun, kısacası tüm temel tezlerinin zamanlarına göre sergi ve ameliyat masası Anadolu… Sadece bir toprak parçası değil, İlâhî rahmetten nasîbi, yüzölçümünün sayıya gelmez üstünde bir mânâ, bir dâvâ taşı…

Üzerinde yaşadığımız toprak Anadolu… Furkan Dergisi, bu sayısında Anadolu’yu ve onun sistemli ifâdesi olan Anadolucu’luğu fikir tezgâhına aldı. Kitablık çapta olmasına rağmen elbette mevzuunun büyüklüğü karşısında noksan da olsa, çok mânâlı bir nüsha...

Dergiyle birlikte, Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'nun "Aydınlık Savaşçıları" adlı eserinden iktibasların yer aldığı "15 Temmuz Anadolu Destanı" albümüyle birlikte, o gece işgalciye direnirken şehid olan gönüldaşımız Halil Kantarcı posteri de hediye ediliyor.

Derginin 58. nüshasında yer alan makaleler:

Kökler'den

Saadeddin Ustaosmanoğlu

Ben'i Anadolu Yapmak

Alaaddin Kuşçu

Anadolu'nun Remzi: Söğüt Anadolu'nun Zafer ve Mağlubiyeti

Selim Kutluboğa

Anadolucu Anlayışlar ve Büyük Doğu'nun Anadoluculuğu

Ali Haydar Konur

Anadoluculuk İdeali: Büyük Doğu-İbda

Ercan Çifci

Anadolu'yu Çürüten Bizans ve Fars Tesiri

İlhami Yılmaz

Anadolu'nun Esmâ'ül Hüsnâ'dan Mazhariyeti

İsmail Hakkı Bursevî

Anadolu'da Mimari Şahsiyetin ve Üslûbun Tahlili

Ömer Faruk Akman

Aşkın Zaferi, Anadolu Kadını

Zeynep Nurseli Güleç

Allah-u Teâlâ'nın Yeryüzü Halifeliği İçin

Mahmud Ustaosmanoğlu Kuddise Sırruhu

Ruh ve Bedenin Münasebeti

Şehîd Hızır Hoca

Görmeyen Gözlerimiz İşitmeyen Kulaklarımız

ŞehîdBayram Hoca

Anadolu Ruhu'nun Kahramanları

Hızır Ofranlı

Anadolu Ruhu'nu Oluşturan Kıraat Kitabları

Mazi Özlemi veya Dün Bugün

Abdülbaki Gölpınarlı

El-Fıkhu'l Ekber Şerhlerinde Ebeveyn-i Resûl Meselesinin Yansılamaları

Melikşah Sezen

Recep Tayyip Erdoğan'dan İdeolojik ve Tarihi Ehemmiyette Konuşmalar

8. Uluslararası Dergi Fuarı'nda "Cezaevinde Dergicilik" Konuşuldu

Furkan Dergisi'ne abone olmadan temin etmek için: http://koklerkitap.com/urun-furkan-dergisi-58-sayisi-cikti.html

28 Şubat darbesinin hüküm sürdüğü dönemlerde, İsmailağa Camii'nde ders verdiği sırada şehîd edilen Hızır Ali Muradoğlu hocanınşehadetinin sene-i devriyesi bugün... Hızır Hoca suikastine yönelik kör ve sağırlık ise hâlen devam ediyor. Furkan Dergisi olarak soruyoruz:

1- Katil diye sunulan şahsın, Adlî Tıp Kurumu’nun raporuna göre psikolojik rahatsızlığı var. Hızır Hoca’ya düzenlenen suikastın ardından polisin, “Profesyonelce işlenmiş bir cinayet” tespitiyle, ortaya sürülen aklî dengesi bozuk katil portresi nasıl örtüşüyor?

2- 17 şahitten hiçbiri “Evet, katil bu” demedi. Nasıl oluyor da şahitlerin teşhis edemediği kişi hâdisenin fâili olabiliyor?

3- Yine şahitlerin ifadesiyle, suikastı gerçekleştiren kişi kaçarken beyaz bir servis aracında bulunan kişiye bir şey veriyor ve daha sonra Fener Rum Patrikhanesi’nin civarında izini kaybettiriyor! Bu da suikastçının tek kişi olmadığını, organize bir hareketin parçası olduğu yönündeki şüpheleri kuvvetlendirmekteyken, polis, savcı ve mahkeme niçin bu yönde bir araştırma yapmadı veya yapamadı? Polisi, savcıyı ve mahkemeyi engelleyen mi vardı?

4- Zanlı tatbikat için İsmailağa Camii’ne neden getirilmedi? (“Can güvenliği sağlanamazdı” açıklaması, bizim için yeterli değil. Devlet bu kadar aciz mi?!.)

5- Medyada “Katil suçunu itiraf etti” şeklinde haber çıkarken, zanlının diğer suçlarıyla ilgili götürüldüğü tatbikat yerinde “Hocayı niye öldürdünüz” sorusuna karşılık gazetecilere “Yok öyle bir şey” şeklindeki cevabı neden dikkate alınmadı?