Furkan Dergisi'nden Mâturîdîlik Dosyası

Furkan Dergisi 7 Mayıs 2018 0 Yorum

 

Nefs’lerimiz hîle ve desîselerde kendi’lerimize karşı şeytana mahal vermeyecek derecede uydurucu ve inandırıcıdır. Meselâ İslâm âlimlerinin akla verdiği mânâ ve aklın çeşitlerine yaptığı sınıflandırmayı öğrenmeyen, sâdece Batıcı sistemin ezberleri ile Müslümanlık satmaya kalkan zavallılara nefsleri şöyle bir tesellî verir: “Biz de akılcıyız! Mâturîdîlik akılcıdır. Osmanlı Eşarî oldu Yavuz Sultan Selim zamanında, ondan çöktü.  Tüm bu zırvalar Batı’ya karşı aşağılık psikolocyası içindeki tiplerin ahmakça; aşağılık psikolocyasının devamlılığını isteyen Batılı ajanların sinsice yaydıkları tekerlemelerdir.

Hâinâne emellerini on yıllardır ders kitablarında işletmekteler. Son zamanlarda ise Mâturîdîlik, gazete ve dergi köşelerinde de gündeme getirildi. Hemen hepsi için bu, ıstırâbı duyulan bir mesele değil, sadece geçim mevzuu; günü kurtarma ameliyesi…

Furkan Dergisi 61. sayısında gerek Mâturîdîliği, gerekse de ona yaklaşan niyetleri ele alıyor. Batıcı ajanların Mâturîdîliğe yönelik suikasdlerini, bunlarla neyi gâye edindiklerini, Vehhabîliğin ırkî ve siyâsî kökenini anlatan makâlelerin yanında, Mâturîdiyye îtikâdının temel maddelerini, bu maddelerin aklı nasıl değerlendirdiğini kısaca özetleyen iktibaslar içeriyor.  Dosya, Manastırlı İsmail Hakkı Efendi ve Beyâzîzâde Ahmed Efendi’nin hayat hikâyeleri ve eserlerini sunan makâlelerle son buluyor.

Giriş yazısı, “Aynı Fiilde Ayrı Mânâ” başlığı ile Saadeddin Ustaosmanoğlu’na âit. İlmin tekerleme gibi ezberi yerine ruhlarda mayasını tutturmanın, mârifet tahsilinin yoluna dâir ölçüler ve misâller veriliyor. Hâce Muhammed Parsâ kuddise sırruh Hazretleri’nin ince ve derin hikmetlerinin şerh edildiği, ufuk açıcı bir “anlayış’ı yenileme”ye dâvet yazısı…

Afrin’de Nal Sesleri” ile Orhan Akdemir, Afrin topraklarına sesleniyor ve Ricâl Tâifesi’nin mânâ âleminden sarkarak kendi üzerinde gerçekleştirdiği ve nihâyeti Kudüs’e ve  Mekke’ye yürümekle son bulacak muazzam yürüyüşün sırlarından bahsediyor: “Bir sabah imparatorluğumuzun vatandaşları olarak uyanacaksınız. Az daha sabır!  

Bir önceki “Asyacılık” dosyamızın devamı mâhiyetinde Abdurrahman Hacımelek’in kaleme aldığı “Afrika’nın Asyacı Kahramanı: Osman bin Fûdî”... Bir Kâdirî şeyhi, bir mütefekkir, bir halîfe, devlet reisi…

Mısırlı yazar Hâlid Sâlih Mustafa’nın Arabça’ya “Halku’l İnsan” ismiyle Prof. Dr. Muhammed Harb Hoca tarafından çevrilen “Bir Adam Yaratmak” piyesi üzerine yazdığı “Tiyatro Mihrab Olduğunda” makâlesi… Arabça yazılan ve Üstâd’ın verdiği şevkin bir netîcesi kaleme alınan bu makâle Furkan Dergisi’ne Harb Hocamız’ın tercümesi ile nasîb oldu. Ümmetin fikre ihtiyâcının bir ifâdesi olan kıymetli bir yazı.

Furkan Dergisi 61. nüshasında okuyucularına, Üstad Necip Fazıl Kısakürek ve Şehid Hızır Ali Muratoğlu Hocaefendi'nin posterlerini hediye ediyor.

 

Furkan'ın 61. nüshasında yer alan yazılar:

Not Defteri -Aynı Fiilde Ayrı Mânâ-  Saadeddin Ustaosmanoğlu

Afrin'de Nal Sesleri  Orhan Akdemir

Mâturîdîlik Nedir, Ne Değildir  Melikşah Sezen

Ebû Mansur Muhammed el-Mâturîdî ve Kitabü't-Tevhid  Melikşah Sezen

Mâturîdîlik İstismarının Siyasi Gayesi  Harun Çetin

Sevâdü'l Azam Hakîm es-Semerkandî

Beyâzîzâde Ahmed Efendi Harun Çetin

Manastırlı İsmail Hakkı Efendi'nin Hayatı ve Eserleri Ruçhan Barış Şahin

Bir Akide Savaşı: Osmanlı Zaviyesinden Vehhabilik Osman Zahid

Kök'e Yolculuk Yakup Köse

Afrika'nın Asyacı Kahramanı: Osman bin Fûdî Abdurrahman Hacımelek

Tiyatro Mihrab Olduğunda (Mısırlı yazar Halid Salih'in kaleminden Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Eseri "Bir Adam Yaratmak") Tercüme: Prof. Dr. Muhammed Harb

Sohbetler:

Zalimler, Ahirete Hazırlanmayanlardır Mahmud Ustaosmanoğlu Kuddise Sırrıhu 

Kibrit-i Ahmer Olmalı Şehid Hızır Ali Muratoğlu Hocaefendi

Kitab Yazmak: Kelimenin Namusunu Muhafaza Etmek Şehid Ali Bayram Öztürk Hocaefendi

 

Furkan Dergisi'nin internet üzerinden temin etmek için: https://koklerkitap.com/urun-furkan-dergisi-61-sayi.html

 

 

Yorumlar

    Henüz yorum yapılmamış...

Bir Yorum Ekle

Gönder