Avrupalı Olmamak Şerefi

Avrupalı Olmamak Şerefi

Necip Fazıl Kısakürek     Yazılarıma karşı alaka duymak lütfunda olanlar bilir ki KAFAMIN MERKEZİ BİR TARAFI ASYACILIK’TIR.   Asyacı olmak da ne demek mi?  …

İslâm; çağlar üstü nizâm. Ona bağlı ortaya çıkmış bütün nizamlar, onun yürüyen hâli olduğu ve yaşatıcı muhatabı olduğu müddetçe değerli. Bu minvâl üzere: Niçin; Matudîri ve Eşarî… Nasıl; Şafiî, Hanbelî, Malikî, Hanefî… Ve bu şubeler hepsi tek çatı altında; Kur’an Ehli, Sünnet ve’l Cemaat… Özetle dört delil; Kur’an, Sünnet, İcma ve Kıyas.

DAHA FAZLA GÖSTER